Aandachts- en intelligentie-onderzoek

U kan ook bij ons terecht voor aandachts-en intelligentie-onderzoek (kinderen, jongeren en volwassenen).

SON-R 2-8

De SON-R 2-8 is een non-verbale intelligentietest die een oordeel kan geven over de algemene intelligentie van jonge kinderen tussen 2 en 8 jaar. Ook kunnen aparte scores berekend worden voor de performale onderdelen en de redeneertaken. Omdat de SON-R 2-8 kan worden afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te gebruiken is de test bijzonder geschikt om te gebruiken bij kinderen die problemen hebben met betrekking tot taal en communicatie.

 

Tea-Ch

De Test of Everyday Attention for Children is een gestandaardiseerde en genormeerde klinische Testbatterij voor kinderen die het mogelijk maakt om een relevant onderzoek te doen naar de werking van de verschillende aandachtsvaardigheden. In totaal zijn er 9 subtests. De 9 subtests verschaffen afzonderlijke metingen voor selectieve aandacht, volgehouden aandacht, verdeelde aandacht, aandachtscontrole/switching en responsinhibitie.

De subtests van de Tea-Ch meten hoe goed kinderen hun aandacht kunnen controleren om een voor hen nuttig doel te bereiken. Kunnen ze bijvoorbeeld hun aandacht houden bij wat de leraar zegt in plaats van zich te laten afleiden door wat er buiten het klaslokaal gebeurt? Kunnen ze bijvoorbeeld hun aandacht houden bij hetgeen zij moeten doen gedurende een aantal minuten, ook al is het saai? Op al deze en andere zaken geeft de Tea-Ch een antwoord.

 

WAIS III

De WAIS is net zoals de WISC een algemene intelligentietest die individueel wordt afgenomen en dient om het cognitief functioneren van (jong)volwassenen van 16 tot 85 jaar vast te kunnen stellen. Deze intelligentietest omvat verschillende subtests die kunnen ingedeeld worden in twee groepen: de verbale en de performale subtests. De WAIS III is ook geschikt voor het testen van personen met een hoog intelligentieniveau. 

 

Contact : Kelly Van Driessche