Leerproblemen en leerstoornissen

Behandeling:

 

 • Nadat het behandelplan is opgesteld en de (eventuele) terugbetaling is aangevraagd, kan de logopedie van start gaan. Dit kan in de praktijk, op school (mits toestemming van de directie) en aan huis. Voor therapieën aan huis wordt een verplaatsingsonkost aangerekend.
 • Tijdens de therapie hecht ik veel belang aan:
  • Succeservaringen:
   De moeilijkheidsgraad wordt stap voor stap opgebouwd om problemen in zelfvertrouwen en faalangst tegen te gaan.
  • Motivatie:                                                                                                                                                                                                De motivatie wordt gestimuleerd door af en toe een spelmoment te integreren binnen de therapie. Dit om een optimaal leereffect te bekomen.
 • Samenwerking met ouders (zorg)leerkrachten en CLB: 
  • Ouders kunnen aanwezig zijn bij de therapie. Dit heeft een positieve invloed op de vooruitgang!
  • Indien je dat wenst worden er regelmatig overlegmomenten gepland met (zorg)leerkrachten en CLB.
 • Om de evolutie goed te kunnen opvolgen, werk ik elke sessie met een heen-en-weerschriftje. Zo kan je, indien je dat wenst, informatie uit de logopedische therapie delen met andere betrokken partijen en kan je achteraf iets uit de therapie verder inoefenen.

Contact: Evy Vertriest