Sekstherapie

Sekstherapie is een specifieke vorm van gesprekstherapie waarbij aan de slag wordt gegaan met seksuele problemen. Een behandeling van seksuele problemen bestaat heel vaak uit drie onderdelen.

  • Psycho-educatie. Om de seksuele vaardigheden te versterken geeft een seksuoloog gericht en op maat informatie over de lichamelijke, de psychologische en de relationele aspecten van seksualiteit. Vaak betekent dit een geleidelijk laten varen van zaken waar men vast van overtuigd was, worden bepaalde mythes over hoe seksualiteit eraan toe hoort te gaan ontkracht en wordt er gestreefd naar een meer realistische kijk op een langdurige seksuele relatie.
  • Oefeningen voor thuis. Afhankelijk van het seksueel probleem krijg je opdrachten mee om thuis in een veilige privésfeer en op je eigen tempo uit te voeren. Op deze manier proberen we het seksuele probleem ook buiten de therapieruimte en meer in de dagdagelijkse realiteit te plaatsen. We hopen bij koppels dan ook de partner zo actief mogelijk te betrekken, zodat er samen ervaren, geleerd en gegroeid kan worden. Tijdens de therapiesessies worden de opdrachten praktisch besproken, alsook wordt er stilgestaan bij de individuele beleving van elk. Stapsgewijs wordt er op zoek gegaan naar eventuele struikelblokken of remmingen. Aan de hand van de oefeningen kan besproken worden wat er precies gebeurt op seksueel vlak (zowel fysiek, als gevoelsmatig, communicatief, planmatig, enz...). De oefeningen zelf variëren van standaardopdrachten naar probleem-gebonden opdrachten en van eerder intieme tot echt seksuele opdrachten en zijn altijd op maat van wat past bij jou/jullie als koppel.
  • In een derde luik van sekstherapie kan het nodig zijn om individuele of relationele problemen en betekenissen verder uit te diepen om tot de kern van het probleem door te kunnen dringen. Op dit punt vindt sekstherapie vaak zijn overgang naar een bredere vorm van psychotherapie. In sommige gevallen is het noodzakelijk door te verwijzen (bijvoorbeeld naar een relatietherapeut, traumatherapeut) alvorens verder te gaan met het seksuele aspect. Het gebeurt ook dat er een gelijktijdig traject samenloopt.

Voor sommige seksuele problemen kan het noodzakelijk zijn ook een arts, gynaecoloog of bekkenbodemfysiotherapeut te betrekken tijdens de behandeling.

 

Contact: Emma Bracke