Veel gestelde vragen

Met welke zorgen/vragen kan ik bij een psycholoog terecht?
Een psycholoog behandelt veel verschillende vragen. Tijdens een eerste intakegesprek zal blijken of wij je verder op weg kunnen helpen met je probleem. Indien niet, zoeken we graag met jou verder naar een geschikte hulpvorm.

Hoe verloopt een eerste consultatie?
Je meldt je telefonisch aan, schetst kort je hulpvraag en plant samen met de therapeut een intake gesprek in.
Op moment van intake bel je aan en neem je plaats in de wachtzaal. Vervolgens komt de therapeut je halen.
Tijdens het eerste gesprek ontmoet je de therapeut en krijg je info over de bedoeling van het gesprek. We gaan in op de voorgeschiedenis van de problemen en reeds ondernomen stappen. De behandeling kan bestaan uit individuele begeleiding, koppelgesprekken, gezinsgesprekken, opvoedingsondersteuning, adviesgesprekken…. Met regelmatige tussenperiodes wordt de begeleiding geëvalueerd. Het evalueren, geleidelijk afbouwen en afronden van de begeleiding, gebeurt steeds in overleg met jou.
De betaling gebeurt telkens op het einde van de consultatie.

Zijn de consultaties vertrouwelijk?
Psychologen zijn gebonden aan de deontologische code voor psychologen. Deze verplicht psychologen tot geheimhouding. Alles wat je vertelt, blijft vertrouwelijk. Het geven van informatie aan derden kan uitsluitend wanneer wij jouw toestemming krijgen.

Hoe verloopt de betaling?
De kostprijs van een consult ligt tussen de 65 en de 90 euro (afhankelijk van de duur en het soort therapie: individuele of relatie/gezinstherapie, rookstopbegeleiding) en gebeurt telkens aan het eind van de sessie. De betaling gebeurt bij voorkeur cash, maar kan ook via de bancontact app. of instant overschrijving. 

Hoe lang duurt een consult?
Een individuele consult duurt gemiddeld 50min. tot een uur (afhankelijk van therapeut tot therapeut). Relatie-en gezinsgesprekken duren soms anderhalf uur.

Hoe lang duurt een behandeling?
De duur van de therapie kan sterk verschillen en hangt samen met de aard van de problemen, de oorzaken, de inzet en motivatie… Soms kunnen een paar gesprekken voldoende zijn, soms is er nood aan een langdurige begeleiding. De behandeling is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig en wordt steeds samen met jou besproken.

Hoe kan ik annuleren?

Vastgelegde afspraken kunnen tot 48 uur op voorhand kosteloos worden geannuleerd of verschoven. Bij voorkeur via telefoon of sms. Binnen de 48 uur kunnen wij deze plaats niet meer door een andere cliënt laten innemen en zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Is er terugbetaling?
Momenteel geven consultaties bij een psycholoog geen recht op terugbetaling door het Riziv. In de meeste gevallen geldt er wel een (gedeeltelijke) terugbetaling door jouw ziekenfonds. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, neem je best zelf contact op met je ziekenfonds.

Wat is het verschil tussen een psychiater en een psycholoog?
Een psycholoog mag geen medicatie voorschrijven. De psychiater wel, hij/zij is arts en wordt terugbetaald.

Is er een wachttijd?
Wij nemen binnen de 2 werkdagen telefonisch contact op, om vervolgens een afspraak in te plannen. We proberen altijd de wachttijden tot een minimum te beperken.

Ik zit in een rolstoel, kan ik bij jullie binnen?
Ja, wij hebben op de gelijkvloerse verdieping een gespreksruimte en toilet, aangepast voor rolstoelgebruikers.

Heb ik een verwijzing van een arts nodig?
Dit is niet nodig. We hechten wel veel belang aan overleg met andere hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn. Dit overleg kan uiteraard slechts plaatsvinden wanneer we jouw toestemming krijgen. Onderzoeken en verslagen uit het verleden zijn steeds interessant om in te kijken.

Met wie kan ik contact opnemen als ik twijfel, het klikt niet of ik ben niet tevreden?
Durf dit aangeven aan je therapeut in een gesprek of bespreek dit telefonisch. Vind je dit moeilijk, dan kan je steeds mailen. Wij proberen dan een oplossing te vinden.