Koen Spruytte

Klinisch Orthopedagoog
Koen Spruytte
  • Afgestudeerd aan de Universiteit Gent (UG) als Klinisch Orthopedagoog (visumnummer 307293)

  • Koen heeft 10 jaar gewerkt in diverse settings in het gewoon en buitengewoon onderwijs, doelgroep kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, leerproblemen, ASS, DCD, ADHD, gedrags-en emotionele problemen of een fysieke beperking, hoogbegaafdheid en interculturele problemen.

  • Koen deed vrijwilligerswerk bij TEJO Gent (therapie voor Jongeren).

  • Hij  heeft ook 10 jaar ervaring in jeugdbeweging en speelpleinwerking.

  • Hij volgde diverse opleidingen bij AIHP (basisopleiding Integratieve kinder-en jongerenpsychotherapie), RINO Vlaanderen (introductie psychodynamische kindertherapie) en de 10-daagse Kortdurende opleiding Kindertherapie en begeleiding.

  • Momenteel volgt Koen een 4-jarig Postgraduaat in de Integratieve Humanistische Psychotherapie.

  • Koen is vader van een dochter van 7 jaar.

Lid van : 
  • VVO: Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
Ondernemingsnummer: 
0875.803.595

Contactgegevens

Telefoon: 
0456 02 56 54